Με αφορμή το σημερινό κρούσμα στο Τμήμα Τελωνείων στη Λεμεσό ένεκα του οποίου έχουν ανασταλεί οποιεσδήποτε τελωνειακές εργασίες και των προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται, το ΚΕΒΕ επαναφέρει την εισήγησή του για ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού συστήματος διεκπεραίωσης όλων των τελωνειακών διαδικασιών (Centralized Clearance System).

Περισσότερα