Άσκοπη θεωρεί πλέον το ΚΕΒΕ τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση για το θέμα του ΓεΣΥ, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ κου Γλαύκου Χ”Πέτρου με την οποία απαιτεί όπως τα μέλη της δεν καταβάλλουν εισφορές ως εργαζόμενοι στο Ταμείο για το ΓεΣΥ.

Το ΚΕΒΕ διαπιστώνει συνειδητή κλιμάκωση των αιτημάτων από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ τα οποία δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος στην οικονομία εις βάρος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Μετά την ικανοποίηση του αιτήματος για αναβάθμιση των κλιμάκων των νοσηλευτών πήραν σειρά παρόμοια αιτήματα από πλευράς των ιατρών και άλλων ειδικοτήτων.

Τη στιγμή που όλα τα πιο πάνω αιτήματα επιφέρουν σημαντική αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο και στο κόστος λειτουργίας του ΓεΣΥ πριν ακόμα ξεκινήσει, η ΠΑΣΥΔΥ αξιώνει εξαίρεση των μελών της από εισφορές, προκειμένου να απολαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οδηγώντας σε κατάρρευση την προσπάθεια για την εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Είναι καιρός να σταματήσει αυτή η νοοτροπία της ΠΑΣΥΔΥ να θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα είναι εργαζόμενοι ανώτερης τάξης από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Είναι δε αδιανόητο να αναμένει ότι θα καταβάλλουν το κόστος της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, μέσω της επιβολής νέων φορολογιών, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται κατά μέσον όρο πολύ χαμηλότερα.

Το ΚΕΒΕ στέλλει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα, ότι αποσύρεται από το διάλογο για το ΓεΣΥ και ότι δεν θα συναινέσει στην εφαρμογή του, εάν δεν ξεκαθαρίσει οριστικά ότι και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα θα καταβάλλουν και οι ίδιοι εισφορές, όπως ακριβώς θα ισχύει και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Εν’ όψει των πιο πάνω το ΚΕΒΕ αναμένει από την κυβέρνηση και τα κόμματα να επιδείξουν την επιβαλλόμενη πολιτική τόλμη μη εντάσσοντας και αυτό το αίτημα σε πολιτικές σκοπιμότητες. Απαιτεί τέλος ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων θέτοντας επιτέλους τέρμα στη διεύρυνση του χάσματος αμοιβών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.