Το ΚΕΒΕ καταδικάζει έντονα την απόφαση των συντεχνιών των λιμενεργατών-σημειωτών να κηρύξουν την Παρασκευή 18/10/2019 24ωρη στάση εργασίας στα λιμάνια Λεμεσού-Λάρνακας παραλύοντας ουσιαστικά το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόρια με ανυπολόγιστες ζημιές.

Περισσότερα