Πρόεδρος του ΚΕΒΕ για την επόμενη 3ετία παραμένει και πάλι ο κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Με τη λήξη της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων σήμερα, δεν υπήρξε ανθυποψήφιος για τη θέση του Προέδρου και έτσι παραμένει ο κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης στη θέση του Προέδρου. Αυτό σημαίνει πως ο κ. Αγκαστινιώτης θα βρίσκεται στο πηδάλιο του Επιμελητηρίου μέχρι το τέλος του 2023.

Περισσότερα