Με την ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοιβής (Ίση Αμοιβή για Εργασία ίσης Αξίας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών) που για την Κύπρο είναι φέτος η 28ηΦεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου (ΚΕΒΕ) και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ).

Κοινή διαπίστωση των δύο οργανισμών είναι πως παρόλο που υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την Ίση Αμοιβή για εργασία Ίσης Αξίας και της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση το οποίο βασίζεται στο διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην πράξη η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων παρουσιάζει απόκλιση 14.8% (Eurostat) σε σύγκριση με το 33% που ήταν το 1996 γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωσης της θέσης της γυναίκας.

Το χάσμα αμοιβών έχει επίσης καταγραφεί σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) με τη συμβολή του ΚΕΒΕ, η οποία αφορούσε την συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και την ισότητα των αμοιβών.

Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ η οποία είναι συνδεδεμένη μαζί του και μέλη της συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια τόσο του ιδίου όσο και των Τοπικών Επιμελητηρίων θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου σε σχέση με την ανάγκη μείωσης και τελικής εξάλειψης του μισθολογικού χάσματος μέχρι να επιτευχθεί ο κοινός στόχος.

Το ΚΕΒΕ καλεί τα μέλη του να εφαρμόσουν στην πράξη την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στην εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών.