Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων του Κεφαλαίου 87.

Θ 168