Στην πλέον κρίσιμη και καθοριστική συνεδρία σε σχέση με το μείζον θέμα του νομοσχεδίου για κρατικές εγγυήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, παρακάθεται σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Περισσότερα