Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για καταγραφή των εισαγωγών καλωδίων οπτικών ινών καταγωγής Κίνας.

ΑΝΤ (554)