Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου.

ANT (606)