Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας .

ΑΝΤ (610)