Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Καταγραφή των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Λ.Δ.Κίνας.

«ΑΝΤ» (608)