Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταγραφή στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Τουρκίας – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1686.

ANT (544)