Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών είναι υποχρεωμένες να αρχίσουν την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση πλατέων προϊόντων από μη κραματοποιημένο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές, καταγωγής της Κίνας.

Περισσότερες πληροφορίες