Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα Καταβλητέα στο Τελωνείο Τέλη Επίβλεψης και Τέλη Υπερωρίας.

A (277)