Η αύξηση των επιτοκίων είναι ένας παράγοντας που αυξάνει το βάρος του χρέους. Παρόλα αυτά στη ζώνη του ευρώ η πλέον επιθετική νομισματική σύσφιξη που έχει εφαρμοστεί συνοδεύεται από μείωση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστών του ΑΕΠ. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε πτώση σε επίπεδα προ πανδημίας του Covid-19.

Περισσότερα