Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την κατάταξη ιστορικών οχημάτων στη δασμολογική κλάση 9705.

Τ (839)