Η επιχειρηματική κοινότητα πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρώπη πρέπει να στραφεί προς το μέλλον, παρόλο που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τον αντίκτυπο των τελευταίων 18 μηνών λόγω της πανδημίας. Τα Επιμελητήρια υποστηρίζουν την ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής στις πολιτικές προτεραιότητες που ορίστηκαν πριν από την πανδημία για τη νομοθετική περίοδο 2019-2024. Οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να επιδιωχθούν αποφασιστικά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιπτώσεις της βαθιάς οικονομικής κρίσης και την ανάγκη αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Περισσότερα

English Version