Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα αγαθά.

Τ(837)