Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Κατάργηση των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίοι επιβλήθηκαν με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2272.

ΑΝΤ(566)