Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού σχετικά με την δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στην Σ.Ο.

Περισσότερες πληροφόρίες