Επισυνάπτεται κατάλογος του Επιμελητηρίου της Σρι Λάνκας με τα στοιχεία εταιρειών εισαγωγής /εξαγωγής προϊόντων για πιθανή συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες