Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Κατάθεση Πιστοποιητικών στα Τελωνεία.

ΤΛ (20)