Η διαδικασία της εμπορικοποίησης του λιμένα Λεμεσού συνεχίζεται κανονικά, στο πλαίσιο του δημοσιευμένου χρονοδιαγράμματος, και οι εικασίες για ακύρωση από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για ανάκληση της προκαταρκτικής ανάθεσης των υπηρεσιών στους αιτητές, καθώς και οι αναφορές σε καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων στους αιτητές, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ως προς την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, για το θέμα της ανάθεσης των νομικών υπηρεσιών, σε σχέση με εμπορικοποίηση του λιμένα Λεμεσού, το Υπουργείο Μεταφορών σημειώνει πως ουδεμία μεταβολή έχει σημειωθεί στην υπόθεση της ανάθεσης των νομικών υπηρεσιών αναφορικά με με την εμπορικοποίηση του λιμένα Λεμεσού.

Τα ζητήματα που προκύπτουν από την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής είναι τεχνικής φύσης και θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του νόμου και με βάση τις προσήκουσες διαδικασίες, προστίθεται.

Νωρίτερα με ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι η απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων να αναθέσει σε αγγλικό δικηγορικό οίκο τις νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την αποκρατικοποίηση υπηρεσιών του Λιμένα Λεμεσού, ακυρώθηκε από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο Προσφυγής, την οποία είχε καταχωρίσει η Κοινοπραξία Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ & Holman Fenwick Willan LLP (HFW), εναντίον της απόφασης του Υπουργείου να ανακαλέσει την προκαταρκτική απόφασή του για ανάθεση των εν λόγω νομικών υπηρεσιών στους Αιτητές και να αναθέσει τη σύμβαση στον αγγλικό δικηγορικό οίκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι λόγοι για την ακύρωση είναι η παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων) να καλέσει στις συνεδρίες της Επιτροπής τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Γενικό Ελεγκτή και τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, ώστε οι ίδιοι ή εκπρόσωποί τους να παραστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους, ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, όπως ρητά προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί.

Περαιτέρω, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έκρινε ότι ενέργειες της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτές προέκυπταν από το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, είχαν γίνει κατά παράβαση των όρων του διαγωνισμού και ως τέτοιες έπρεπε να ακυρωθούν. Ειδικότερα, κρίθηκε ως ανεπίτρεπτη και αντικανονική η ενέργεια της Επιτροπής Αξιολόγησης να ζητήσει από τους Αιτητές την υποβολή νέας συμπληρωματικής προσφοράς, για θέματα για τα οποία υπήρξε σχετική συζήτηση κατά πόσο περιλαμβάνονταν ή όχι στην προσφορά και/ή στους όρους, γεγονός που, κατά τους Αιτητές, αποδείκνυε ότι τα θέματα υπό συζήτηση πράγματι δεν περιλαμβάνονταν στους αρχικούς όρους της προσφοράς. Αντικανονική και ανεπίτρεπτη κρίθηκε, επίσης, η ενέργεια της Επιτροπής Αξιολόγησης να προβεί σε νέα αξιολόγηση και νέα κατάταξη με βάση νέα τελική βαθμολογία.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο, μετά τη νέα αξιολόγηση και κατάταξη, ανακάλεσε, με σχετική απόφασή του, την προκαταρκτική κατακύρωση της προσφοράς στους Αιτητές και προχώρησε στην ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στο δεύτερο κατά σειρά προσφοροδότη, δηλαδή τον αγγλικό δικηγορικό οίκο, με τον οποίο διαπραγματευόταν απευθείας πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόθεση του Υπουργείου ήταν να προβεί σε απευθείας ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον αγγλικό δικηγορικό οίκο, τον οποίο λειτουργοί του Υπουργείου είχαν ήδη προσεγγίσει και προβεί σε απευθείας σχετικές διαπραγματεύσεις. Μετά, όμως, από διαμαρτυρίες άλλων δικηγορικών γραφείων, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προέβη σε προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν εννέα προσφοροδότες. Η προσφορά κατακυρώθηκε προκαταρκτικά στην κοινοπραξία Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ & Holman Fenwick Willan LLP (HFW), της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για το κράτος. Είναι φανερό και από τα ποσά των προσφορών ότι ευνοήθηκε ο αγγλικός οίκος με τον οποίο είχαν γίνει επαφές και διαπραγματεύσεις πριν την προκήρυξη προσφορών. Τώρα όμως η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών στον αγγλικό οίκο είναι άκυρη εξ υπαρχής.

Λόγω της ακύρωσης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών της απόφασης του Υπουργείου για ανάκληση της προκαταρκτικής ανάθεσης των υπηρεσιών στους Αιτητές και την τελική ανάθεσή τους στον αγγλικό δικηγορικό οίκο, το Υπουργείο θα κληθεί να καταβάλει σημαντικές αποζημιώσεις στους Αιτητές, καταλήγει η ανακοίνωση.