Με ψυχραιμία φαίνεται πως υποδέχτηκαν τράπεζες και επηρεαζόμενοι, την κατάργηση και των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές όπως αναγγέλθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή και τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα.

Υπενθυμίζεται πάντως πως και το πρόσφατο, 35ο διάταγμα και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3, υπήρχε σαφής αναφορά ότι «επιτρέπονταν μεταφορές χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας μέχρι 1.000.000 ευρώ μηνιαίως ανά πρόσωπο για κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή και ίδρυμα πληρωμών, ανεξαρτήτως σκοπού».

Σύμφωνα και με δηλώσεις στελεχών κυπριακών τραπεζών, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ανησυχία για τις εκροές ενώ ανάλογες είναι οι πληροφορίες και από την Κεντρική Τράπεζα εφόσον όπως τονίζεται, σήμερα πρώτη μέρα εφαρμογής της εξαγγελίας για κατάργηση των περιορισμών, «δεν σημειώθηκε κάτι το ασυνήθιστο, ούτε αναμενόταν κάτι».

«Οι ελάχιστοι περιορισμοί που υπήρχαν μέχρι την Παρασκευή δεν ήταν απαγορευτικοί στην μεταφορά κεφαλαίων, ως εκ τούτου δεν αναμενόταν να υπάρχει αυξημένη εκροή ως αποτέλεσμα της άρσης των περιορισμών. Η ΚΤΚ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει απρόοπτες καταστάσεις σε συνεχή βάση και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι περιοριστικών μέτρων», δήλωσε η ίδια πηγή.