Καλωσορίσμα του νέο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου στο ΚΕΒΕ στις 16 Μαΐου 2019. Η παρουσία του κ. Ηροδότου στο ΚΕΒΕ, ήταν από τις πρώτες πρωτοβουλίες του από της ανάληψης των καθηκόντων του.

Χαιρετισμός Χριστόδουλου Ε. Αγκαστινιώτη