Αναφορικά με τη μέθοδο καθορισμού της περιεκτικότητας των ορυκτών ελαίων σε αρωματικά και μη αρωματικά συστατικά, έχει αντικατασταθεί το παράρτημα Α των επεξηγηματικών Σημειώσεων του κεφαλαίου 27 ποθ δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. ημερ. 29/09/16.

Περισσότερες πληροφορίες