Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που σας παρέχει το ΚΕΒΕ σε σχέση με το Brexit επισυνάπτουμε σχετικό Καθοδηγητικό Σημείωμα που έχει εκδοθεί πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Τελωνειακές Διαδικασίες και Κανόνες (περιλαμβανομένων των Κανόνων Προέλευσης) που θα ισχύσουν σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Περισσότερα