Κέρδη 50,5 εκατ. ευρώ μετά τη φορολογία κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα για το έτος 2020 επιδυκνύοντας παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη, όπως τόνισε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Φοίβος Στασόπουλος, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το έτος που μας πέρασε.

Περισσότερα