Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα της Δικαιοσύνης. Έχοντας ως πάγια θέση του την ανάγκη μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, ώστε να επιταχυνθεί η απονομή της και να λυθούν διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα της, το ΚΕΒΕ δηλώνει σήμερα απόλυτα ικανοποιημένο από τις ρυθμίσεις που προωθούνται από την κυβέρνηση.

Περισσότερες πληροφορίες