Ο ΣΦΕΚ επιθυμεί να εκφράσει και δημόσια τη μεγάλη του ευαρέσκεια για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναθέσει στο Υπουργείο Υγείας την αγορά και προμήθεια φαρμάκων για τα κρατικά νοσηλευτήρια αντί στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, κάτι που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πάγια θέση του ΣΦΕΚ είναι ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες πρέπει να ασχολούνται με την εγγραφή φαρμάκων, την φαρμακοεπαγρύπνηση, τον εποπτικό ρόλο για τα φαρμακεία και συναφή.

Η αποκέντρωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών είναι ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι ο νέος Υπουργός Υγείας κος Γιώργος Παμπορίδης, θα προχωρήσει και σ’ άλλους τομείς όπως η τιμολόγηση των φαρμάκων σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αλλά από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, ή το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπου φυσιολογικά οι λειτουργοί έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα εμπορίας.