Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕΒΕ την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, η Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου “Cyprus Cannabis Association”, με κύριους στόχους να εκπροσωπεί όλους τους ενδιαφερόμενους και ενώσεις που μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη μιας ζωντανής, βιώσιμης και ανθηρής βιομηχανίας κάνναβης στην Κύπρο vα εκπροσωπεί τη βιομηχανία κάνναβης ενώπιον της κυβέρνησης, τα θεσμικά όργανα και τα υπουργεία, όπως επίσης να προωθήσει την επιμόρφωση, έρευνα και ανάπτυξη του τομέα στη Κύπρο.

PRESS RELEASE About Kanabbis Syndesmo Oct 2019

PRESS RELEASE About Kanabbis Syndesmo Oct 2019 English