Το ΚΕΒΕ με επίγνωση τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζει στα εργασιακά πράγματα του τόπου και δίδοντας μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων, αποφάσισε μετά από μεγάλο προβληματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης όπως ανταποκριθεί θετικά στην έκκληση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μην εφαρμοστεί κατά την διάρκεια του 2017 οποιαδήποτε μείωση του μισθού των εργαζομένων λόγω ΑΤΑ με την προϋπόθεση ότι ο διάλογος για την τελική ρύθμιση της ΑΤΑ θα συνεχιστεί με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Το ΚΕΒΕ θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να αναφέρει ότι η συναίνεση του προϋποθέτει ότι στη τελική ρύθμιση για την ΑΤΑ θα περιλαμβάνεται και πρόνοια η οποία θα αναφέρει ότι η ΑΤΑ θα αρχίσει να παραχωρείται μόνο όταν το Τιμαριθμικό Επίδομα φτάσει στο ποσοστό που αυτό παγοποιήθηκε για τον κάθε κλάδο ή επιχείρηση ξεχωριστά.

Εξυπακούεται ότι η πιο πάνω συναίνεση του ΚΕΒΕ περιορίζεται και αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις παραχωρούσαν μέχρι σήμερα ΑΤΑ στα πλαίσια σχετικών συμφωνιών.

Η ανάγκη για λήψη μόνιμων μέτρων για αναδιάρθρωση της ΑΤΑ είναι επιτακτική και επείγουσα και η ταχύτητα στην προώθηση των ρυθμίσεων είναι σημαντική. Το ΚΕΒΕ προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ατέρμονες συζητήσεις και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί από την Υπουργό Εργασίας θα πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια.

Στην αντίθετη περίπτωση το ΚΕΒΕ, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στο διάλογο, θα επανακαθορίσει την πολίτική του στο θέμα της ΑΤΑ.

Το ΚΕΒΕ αναμένει από το συνδικαλιστικό κίνημα να επιδείξει ανάλογη στάση με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τη ρύθμιση της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα η οποία να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ατέλειες και τις παρενέργειες του μηχανισμού της ΑΤΑ στη λειτουργία της οικονομίας.