Να αντλεί και να διοχετεύει διαθέσιμα κονδύλια για την κυβερνοασφάλεια μπορεί πλέον η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας μαζί με το Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, κατόπιν της πρόσφατης επίσημης έγκρισης της πρότασης της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα