Η Βουλεύτρια ΔΗΣΥ Λεμεσού Φωτεινή Τσιρίδου κατέθεσε Πρόταση Νόμου, η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση Νομοθεσίας που θα θωρακίζει τη διενέργεια ανιχνευτικών ελέγχων σε έγκυες και νεογνά. Παράλληλα, με την προτεινόμενη Νομοθεσία θα εγκαθιδρύεται και θα αναγνωρίζεται ο «Εθνικός Φορέας» για την διενέργεια των ανιχνευτικών ελέγχων στις έγκυες και στα νεογνά της Κύπρου.

Περισσότερα