Θέσπιση τελωνειακού εργαλείου για την εφαρμογή των άρθρων 14α και 24α των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1036 και 2016/1037 αντίστοιχα που επεκτείνουν την επιβολή και είσπραξη δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των κρατών μελών.

AOZ (9)