Οι θέσεις και εισηγήσεις του ΣΕΣΕΚ για αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης και την μετά τον COVID-19 περίοδο, για αειφόρο ανάπτυξη, χωρίζονται σε δύο χρονικούς ορίζοντες και κατηγοριοποιούνται σε Στρατηγικές / Πολιτικές, καθώς και διάφορα Χρηματοοικονομικά μέτρα και μέτρα βελτίωσης της Παραγωγικότητας. Όπως και σε πολλές άλλες οικονομίες, μικρότερες και μεγαλύτερες οι άμεσες δράσεις εστιάζονται σε οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων με βασικούς μηχανισμούς.

Περισσότερα