Στην αλλαγή της κατηγορίας κινδύνου για την Ελλάδα από μέση σε χαμηλή προχώρησε οίκος αξιολόγησης DBRS.

Περισσότερα