Με το βλέμμα στραμμένο στις διεργασίες που θα αρχίσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα στη Βουλή για σύνθεση των διαφορών  κοινοβουλευτικών Επιτροπών, και πολύ περισσότερο βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση της Επιτροπής Οικονομικών, βρίσκεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Περισσότερα