Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, πρωτοστατεί στην προώθηση της Κύπρου σαν ένα διεθνές κέντρο υγείας, καθώς και σαν έναν αξιόλογο προορισμό τουρισμού υγείας.

Περισσότερα