Η Κομισιόν συνιστά στην Κύπρο να αναλάβει δράση το 2020 και το 2021 για να “ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του συστήματος υγείας”, “να εξασφαλίσει επαρκή πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις” και “να εντείνει τη δράση για την αντιμετώπιση χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από ιδιώτες και πολυεθνικές”, σύμφωνα με τις Ειδικές Συστάσεις ανά χώρα, που εγκρίθηκαν από το Κολέγιο των Επιτρόπων.

Περισσότερα