Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού (ΕΤΑΛ) στα πλαίσια της δράσης της σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης συμμετείχε στο στο CIVITAS Forum 2019, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Graz, της Αυστρίας.

Περισσότερες πληροφορίες