Η γλυκιά ιστορία του έργου MedBEESinessHubs ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν η ομάδα μας ξεκίνησε επίσημα τις δραστηριότητές της. Κύριος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις αγροτικές κοινότητες στις μεσογειακές περιοχές της Αιγύπτου, Ιταλίας, Κύπρου, Λιβάνου και της Παλαιστίνης, ζευγαρώνοντας με τη μέλισσα.

Περισσότερα

English Version