Με μεγάλη ικανοποίηση το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την έγκριση νομοσχεδίου που προβλέπει την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου.

To KEBE πιστεύει ότι αυτό αποτελεί μια καινοτομία στο αστικό δίκαιο και θα χρησιμεύσει ως μέτρο εκδίκασης των εμπορικών υποθέσεων, οι οποίες καθορίζονται στο σχετικό νομοσχέδιο και αποτελούν υποθέσεις που έχουν διαφορά απαίτησης πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες