Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Νέες προκλήσεις και νέα ΚΑΠ». Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, που ξεκίνησε το 1962, έχει θέσει ως στόχους τη στήριξη προς τους αγρότες και την βελτίωση της παραγωγικότητας εξασφαλίζοντας μια σταθερή προμήθεια οικονομικά προσιτών τροφίμων, την προστασία των αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και τοπίων σε όλη την ΕΕ και την προώθηση θέσεων εργασίας στη γεωργία και σε συναφείς τομείς.

Περισσότερες πληοροφορίες