Ημερίδα με θέμα “Νέο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια” διοργανώνει το ΚΕΒΕ, την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στον 7ον όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν ο Κανονισμός της Διακυβέρνησης και οι νέοι στόχοι για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 καθώς και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κύπρος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2021-2030. Θα παρουσιαστούν επίσης οι πολιτικές και τα μέτρα που θα στοχεύουν στην μείωση των εκπομπών με έμφαση στο πώς τα πιο πάνω θα επηρεάσουν τις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν στα θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής ούτως ώστε οι επιχειρήσεις τους να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες και λήψη μέτρων με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία ενόψει των υποχρεώσεων τους που απορρέουν για την περίοδο 2021 – 2030.

Η παρουσίαση του θέματος θα γίνει από τον Ανώτερο Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Θεόδουλο Μεσημέρη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του τομέα Κλιματικής Δράσης και Ενέργειας στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Με το τέλος της παρουσίασης ο κ. Μεσημέρης θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για απαντήσεις ερωτήσεων.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα είναι €30.00 για τα μέλη του ΚΕΒΕ και €40.00 για μη μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η επιταγή θα πρέπει να εκδοθεί σε διαταγή ΚΕΒΕ ή να κάνετε κατάθεση σε έναν από τους πιο κάτω λογαριασμούς τραπεζών με αντίγραφο στο ΚΕΒΕ (στο οποίο να δηλώνεται ο σκοπός της κατάθεσης)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ (Φαξ. 22665685, Email: freedom@ccci.org.cy) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Παναγιώτη Παναγή στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889708.