Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας στη Μικροηλεκτρονική» με διοργανωτές το Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠA), και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (EACG).

Περισσότερα