Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ηλεκτρονική Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

Θ(180)