Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει με αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με την Ηλεκτρονική είσπραξη Φόρων και Εισφορών.

Περισσότερα