Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ηλεκτρονική Διατύπωση για την απόδειξη Ενωσιακού τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

Θ 173