Συμψηφίζοντας τα συν και τα πλην, μπορούμε να πούμε ότι οι προοπτικές το 2020 είναι θετικές αλλά υπό προϋποθέσεις.
Αποχαιρετώντας μια πολύ καλή χρονιά για την κυπριακή οικονομία, όπου διατηρήσαμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, επανήλθαμε στην επενδυτική βαθμίδα και είδαμε ζωτικούς τομείς να αποδίδουν, είμαστε υποχρεωμένοι να αξιολογήσουμε τα δεδομένα για το νέο έτος.

Περισσότερα